ume sushi

ume sushi

  • ume sushi

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng: 18-08-2017
  • Lượt xem: 884
  • ume sushi, sushi 5 loai,

Thực đơn khác

35.000 VNĐ
45.000 VNĐ
55.000 VNĐ
75.000 VNĐ
80.000 VNĐ
120.000 VNĐ
150.000 VNĐ
210.000 VNĐ
2017 Copyright © MATSU SUSHI. Design by Nina Co.,Ltd
  Đang online: 4   |  
  Trong ngày:   |
  Trong tháng:   |
  Tổng truy cập: