MATSUSUSHI, TUNG SUSHI

MATSUSUSHI | SUSHI QUAN 3 | SUSHI 3 THANG 2

Thực đơn

75.000 VNĐ
40.000 VNĐ
30.000 VNĐ
75.000 VNĐ
30.000 VNĐ
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ
25.000 VNĐ
35.000 VNĐ
30.000 VNĐ
35.000 VNĐ
10.000 VNĐ
20.000 VNĐ
20.000 VNĐ
20.000 VNĐ
2017 Copyright © MATSU SUSHI. Design by Nina Co.,Ltd
  Đang online: 5   |  
  Trong ngày:   |
  Trong tháng:   |
  Tổng truy cập: